RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 

Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pv  1 kk 3  1 v  3 v  5 v  10 v  15 v

Passiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 25.07.17 2,9036 1,4134 0,78 -1,58 15,90 20,00 75,87 29,05 120,30
Pohjois-Amer. 25.07.17 20,0446 14,0078 -0,40 -2,30 8,12 40,93 87,11 90,70 -
Aasia 25.07.17 5,4916 2,9227 -0,36 -0,88 9,63 21,27 52,62 23,94 39,56
Kehittyvät markk. 25.07.17 12,2992 9,7423 0,19 1,35 15,05 18,53 35,35 - -
Global Brands 25.07.17 7,8240 3,9518 -0,27 -2,82 11,41 49,72 107,12 175,11 322,23
Global Pharma 25.07.17 26,3357 13,6622 -0,32 -4,75 -4,94 30,63 93,28 172,01 263,05
Suomi 25.07.17 7,6572 3,6671 -2,28 -5,73 15,62 44,21 146,43 59,96 393,69
OMXH 25 ETF 1 25.07.17 43,48 - -1,50 -4,63 18,18 45,22 155,85 84,25 483,42

Aktiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 25.07.17 53,6889 29,4654 -0,29 -1,76 14,15 36,24 74,90 71,25 403,51
Phoenix 25.07.17 29,4444 16,2740 0,44 0,21 30,83 14,78 101,30 56,69 213,51
Russian Prosp. 2 24.07.17 95,1503 - -1,87 2,79 18,51 11,45 11,22 -9,34 527,23
Tropico LatAm 25.07.17 12,1684 - -0,96 4,23 11,46 - - - -

Varainhoitorahasto

EUR EUR % % % % % % %
Pharos 25.07.17 20,3557 10,6453 -0,15 -0,66 7,52 14,69 37,14 60,57 119,56

Korkorahastot

EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 25.07.17 3,9534 2,0010 -0,09 -1,19 -2,91 8,45 28,51 67,16 100,58
Euro Corp. Bond 25.07.17 20,0636 9,3261 -0,07 -0,01 -1,26 6,32 17,16 58,22 92,03
Rahamarkk. AAA 25.07.17 2,5167 1,2327 -0,00 -0,02 -0,07 0,49 1,23 13,97 28,40

VÄLITYSRAHASTOT

   

Dimensional Fund Advisors (DFA)

EUR   % % % % % % %
European Small Companies 24.07.17 35,1000 - -0,11 -1,10 20,66 41,59 129,41 65,10 -
U.S.Small Companies 24.07.17 29,0200 - 0,24 -1,69 11,36 47,09 111,67 135,55 -
Emerging Markets Value 24.07.17 21,2400 - 0,43 1,53 17,93 16,07 33,42 22,49 -

Spiltan Fonder 4

SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 24.07.17 603,4700 - -0,26 -5,93 19,72 56,58 149,29 92,02 -
Spiltan Aktiefond Stabil 24.07.17 588,7800 - -0,25 -4,64 13,26 54,60 130,97 126,04 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 

 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio 24.07.2017 0,39 %
Euro Corporate Bond 24.07.2017 0,31 %
Rahamarkkina AAA 24.07.2017 -0,24 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä