Kapitalförvaltning  keyboard_arrow_down

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är ett förtroendeuppdrag. Därför är det viktigt att kapitalförvaltarens placeringsstil överensstämmer med placerarens värderingar och mål. Seligson & Co:s placeringsfilosofi betonar tålmodig långsiktighet samt riskhantering framför allt genom rätt allokering och tillräcklig diversifiering.

Förutom bra ”kemi” är också placerandets kostnader viktiga – dessa betalar placeraren alltid. Vi eftersträvar alltid kostnadseffektiva lösningar.

Våra kapitalförvaltningstjänster omfattar:

• Kapitalförvaltningsfonden Pharos

Pharos ger med ett enda placeringsbeslut en väldiversifierad värdepappersportfölj, som i normalläget är balanserad mellan ränte- och aktieplaceringar. Kapitalförvaltning i fondformat är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för de flesta placerare.

• Konsultativ kapitalförvaltning

Vår konsultativa kapitalförvaltning fokuserar på de mest centrala frågorna i rationellt placerande: placeringsportföljens struktur och riskhantering. Konsultativ kapitalförvaltning t.ex. i början av placerandet kan vara ett utmärkt sätt att bygga en hållbar portfölj, som sedan kräver bara litet kontinuerligt underhåll.

• Kapitalförvaltning med fullmakt

Kapitalförvaltning med fullmakt lämpar sig bäst för förvaltning av stora förmögenhetsandelar samt då placeraren vill överlåta helhetsansvaret för en viss del av förmögenheten åt oss.


Vill du ha mera information? Ta kontakt:

Ari Kaaro
(också på svenska)
09 – 6817 8217 040–544 24 94 verkställande direktör
Jonathan Aalto
(också på svenska)
09 – 6817 8233 040–5040 037 kapitalförvaltare
Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 0400–439 148 ansvarig för kapitalförvaltningen
Jaana Timonen 09 – 6817 8210 050–324 1607 kapitalförvaltare
Sakari Jääskeläinen 09 – 6817 8236 050-471 8840 kapitalförvaltare