Byte av motkonto  keyboard_arrow_down

Byte av motkonto

Fondbolagets kunder har i sina kunduppgifter ett s.k. motkonto – ett vanligt bankkonto de har uppgett dit vi betalar pengarna då kunden löser in fondandelar.

En vuxen personkund kan behändigast uppdatera sitt motkonto med sina personliga nätbankskoder. Identifieringen sker via TeliaSonera Finland Oyj:s tjänst. Mera information här.

Byte av motkonto med bankkoder >>


Motkontot kan också bytas med en undertecknad blankett.

• För en minderårig kunds del undertecknas bytet av motkonto av vårdnadshavarna (bådas namnteckning behövs ifall de är två)

• För en sammanslutnings del undertecknas bytet av motkonto av den person eller de personer som har firmateckningsrätt.

Vi kontrollerar ännu kontot som meddelats på blanketten med banken.

Blanketten kan returneras till vår kundtjänst skannad per e-post (‎‎), per post (Seligson & Co Rahastoyhtiö, Vastauslähetys, Tunnus 5010234, 00003 Helsinki) eller per fax (09 – 6817 8222).

Bytet av motkonto behandlas för hand i vår kundtjänst och ärendet tar vanligen minst en bankdag.

Då inlösningsuppdrag ges i samband med att kontonumret ändrats lönar det sig att kontrollera att ändringen har behandlats. Det går att göra antingen i Min portfölj-tjänsten (under Kunduppgifter) eller av vår kundtjänst (09 – 6817 8200, ‎">‎).