Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2019 – 31.12.2019
Juoksevat kulut 0,50 % *
Tuottosidonnainen palkkio *** 0 % / mahd. osassa kohderahastoja
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus -1,06 % **
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,35 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 89 890 090 €
Lähipiirin omistus (31.12.2019) 0,39 %
*Juoksevat kulut 31.12.2019 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen lukuja eikä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
*** Palkkio poistettu 1.1.2020 alkaen.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 3,33 % 4,01 % 1,74 % 5,05 %
1 v 12,71 % 4,17 % 17,89 % 5,35 %
3 v 15,64 % 3,96 % 19,51 % 5,29 %
5 v 26,66 % 4,92 % 32,71 % 6,87 %
10 v 76,27 % 5,68 % 99,53 % 6,62 %
Aloituspäivästä 128,59 % 6,50 % 153,67 % 7,29 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,20 % 4,74 %