Kehittyvät markkinat – tunnusluvut  

Kehittyvät markkinat – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2019 – 31.12.2019
Juoksevat kulut 0,72 %
Tuottosidonnainen palkkio
Salkun kiertonopeus -19,67 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 5,47 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 45 102 605,64
Lähipiirin omistus (31.12.2019) 0,06 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 8,13 % 7,59 % 8,62 % 10,39 %
1 v 17,29 % 9,21 % 20,61 % 11,89 %
3 v 22,97 % 9,83 % 30,51 % 12,81 %
5 v 34,40 % 12,35 % 41,64 % 15,85 %
Aloituspäivästä 36,53 % 13,88 % 59,39 % 15,28 %
Aloituspäivästä per vuosi 3,39 % 5,12 %